Luật xây dựng mới nhất 2022 và văn bản hướng dẫn, dự thảo sửa đổi

Luật xây dựng mới nhất 2022 và văn bản hướng dẫn, dự thảo sửa đổi

Luật xây dựng mới nhất 2022 có sửa đổi những gì so với Luật xây dựng 2003 số 16/2003/QH11 và 2014 số 50/2014/QH13. Hãy cùng tìm hiểu những sửa đổi đó qua bài viết dưới đây.


Luật xây dựng mới nhất 2022 có sửa đổi những gì so với luật xây dựng 2003 số 16/2003/QH11 và 2014 số 50/2014/QH13. Hãy cùng tìm hiểu những sửa đổi đó qua bài viết dưới đây! Trước tiên hãy cùng tìm hiểu xem Luật xây dựng là gì và nó được ban hành vào năm nào?

Khái niệm về Luật xây dựng

Luật xây dựng (Construction Law) là hệ thống văn bản pháp luật quy định về các hoạt động xây dựng, các quyền và nghĩa vụ của những tổ chức, cá nhân trong nước và cả ngoài nước đầu tư xây dựng và có hoạt động xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.

Luật xây dựng Việt Nam về cơ bản được xây dựng toàn bộ bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định liên quan đến hoạt động đầu tư và xây dựng. Tất cả các hoạt động có liên quan đến vấn đề xây dựng đều nằm trong bộ luật này.

Lịch sử hình thành của luật xây dựng Việt Nam

Lịch sử hình thành Luật xây dựng
Lịch sử hình thành Luật xây dựng

Luật xây dựng trước năm 2003

Từ những năm 1960, văn bản pháp luật xây dựng đầu tiên được ban hành. Từ năm 1970 đến trước năm 2003 đã có rất nhiều thông tư chỉ định nhưng chỉ mang tính riêng lẻ nên chưa có một bộ luật xây dựng chung.

Một số thông tư nghị định đưa ra như:

 • Thông tư số 120-TTg năm 1969 của Hội đồng Chính phủ: Quy định nhiệm vụ và quan hệ giữa đơn vị giao thầu và đơn vị nhận thầu trong ngành Xây dựng cơ bản.
 • Chỉ thị số 119-TTg năm 1969 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý các công trình xây dựng dưới hạn ngạch.
 • Nghị định số 242-CP năm 1971 của Hội đồng Chính phủ ban hành Điều lệ lập, thẩm tra, xét duyệt thiết kế các công trình xây dựng.
 • Nghị định số 385/HĐBT năm 1990, Nghị định số 177/CP năm 1994, Nghị định số 42/CP năm 1996 ban hành Điều lệ quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, Nghị định số 52/1999/NĐ-CP năm 1999, Nghị định số 12/2000/NĐ-CP năm 2000.
 • Nghị định số 07/2003/NĐ-CP năm 2003 ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng.

Luật xây dựng từ năm 2003 đến năm 2014

Năm 2003 được coi như một dấu mốc quan trọng đối với ngành xây dựng khi ban hành Luật xây dựng số 16/2003/QH11. Đây là văn bản đầu tiên điều chỉnh các quan hệ xã hội trong lĩnh vực đầu tư xây dựng.

Sau dấu mộc quan trọng đó thì một loạt hệ thống luật xây dựng mới ra đời như: Luật nhà ở ban hành năm 2005, Luật kinh doanh bất động sản năm 2006, Luật quy hoạch đô thị năm 2009. Những luật mới ra đời giúp mang đến một hệ thống pháp luật về xây dựng hoàn thiện hơn.

Luật xây dựng từ năm 2014 đến nay

Những luật thay đổi về luật năm 2003 giúp hệ thống pháp luật xây dựng được hoàn thiện và đảm bảo tính phù hợp. Năm 2014 Quốc hội ban hành Luật xây dựng số 50/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thực hiện như sau:

 • Nghị định 32/2015/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
 • Nghị định 37/2015/NĐ-CP hướng dẫn về hợp đồng xây dựng;
 • Nghị định 44/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;
 • Nghị định 46/2015/NĐ-CP hướng dẫn luật xây dựng 2014 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;
 • Nghị định 59/2015/NĐ-CP hướng dẫn luật xây dựng 2014 về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
 • Năm 2018, ban hành Luật 2018 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật xây dựng 2014.

Các quy định về Luật xây dựng mới nhất năm 2018 được tổng hợp và ghi chép lại bằng Văn bản hợp nhất 48/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật xây dựng.

Các nội dung cơ bản của Luật xây dựng mới nhất hiện nay

Luật xây dựng mới nhất hiện nay đang điều chỉnh những vấn đề như sau:

 1. Thứ nhất, xác định các nội dung và đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật xay dựng
 2. Thứ hai, quy định về các vấn đề về quy hoạch xây dựng và quản lí hoạt động xây dựng.
 3. Thứ ba, quy định các nội dung liên quan đến quản lý, thực hiện dự án đầu tư xây dựng như:
  • Nguyên tắc và hình thức quản lý
  • Thẩm định
  • Thẩm quyền
  • Điều chỉnh dự án
 4. Thứ tư, các quy định về giấy phép xây dựng đối với nhà ở khu đô thị, nông thôn, khách sạn,.. bao gồm các trường hợp được miễn và trường hợp không được miễn giấy phép trước khi khởi công.
 5. Thứ năm, quy định về thực hiện hoạt động xây dựng công trình
 6. Thứ sáu, các nội dung chi tiết về hợp đồng xây dựng, chi phí đầy tư dự án, thanh toán và quyết toán công trình.
 7. Thứ bảy, quy định về phân hạng năng lực hoạt động xây dựng nhằm xác định được tổ chức hoạt động xây dựng phù hợp với từng công trình.

Ngoài ra, Luật xây dựng mới nhất hiện nay còn đề cập đến vấn đề giám sát cộng đồng đối với hoạt động xây dựng, cách thức chuyển giao dịch vụ công, tiêu chuẩn công trình,…

Dự thảo Luật xây dựng mới nhất hiện nay

Những bất cập trong Luật xây dựng 2014 và các văn bản pháp luật xây dựng thay thế, sửa đổi bổ xung tại văn bản hợp nhất năm 2018 hiện nay đang được đánh giá và kiến nghị luật sửa đổi bổ sung.

Dự thảo Luật xây dựng sửa đổi 2021
Dự thảo Luật xây dựng sửa đổi 2022

Dự thảo Luật xây dựng sửa đổi 2022 mới nhất với nội dung sửa đổi 46/168 điều luật đang được BXD lấy ý kiến góp ý để trình lên cho Quốc hội xem xét.

Các nhóm nội dung cơ bản dự thảo xây dựng sửa đổi tập trung vào những vấn đề như: Luật quy hoạch đô thị, Luật nhà ở, Luật kinh doanh bất động sản, Luật xây dựng.

Trên đây là toàn bộ những điều luật xây dựng mới nhất và những thông tin về hệ thống luật xây dựng mới và văn băng hướng dẫn kèm theo là dự thảo Luật xây dựng mới nhất 2022. Bạn đọc nên nắm rõ thông tin về Luật xây dựng phù hợp với nhu cầu, sử dụng đúng những luật vẫn còn hiệu lực và đúng nội dung mong muốn.

TÌM HIỂU THÊM:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đăng ký để nhận thông báo ngay khi có bất động sản, dự án mới xuất hiện trên thị trường!