Tìm hiểu luật thừa kế đất đai trong gia đình mới nhất 2022

Tìm hiểu luật thừa kế đất đai trong gia đình mới nhất 2022

Luật thừa kế đất đai trong gia đình đã đưa ra những quy định cụ thể chi tiết về những vấn đề liên quan đến di chúc, những người có quyền thừa kế đất đai, điều kiện thừa kế.


Luật thừa kế đất đai đã bổ sung một số điều mới so với các quy định đã có trước đây. Trong bài viết này azbatdongsan.vn mời các bạn cùng tìm hiểu luật thừa kế đất đai trong gia đình mới nhất 2022.

Quy định trong Luật thừa kế đất đai trong gia đình

Luật thừa kế đất đai trong gia đình đã đưa ra những quy định cụ thể chi tiết về những vấn đề liên quan đến di chúc, những người có quyền thừa kế đất đai, điều kiện thừa kế … Sau đây là các điều quy định về luật thừa kế đất đai trong gia đình, các bạn có thể tham khảo để biết thêm.

Quy định trong Luật thừa kế đất đai trong gia đình
Quy định trong Luật thừa kế đất đai trong gia đình

Điều 630. Tại điều 630 của Luật thừa kế đất đai trong gia đình có quy định di chúc hợp pháp đối với vấn đề thừa kế đất đai cần thỏa mãn các điều kiện sau:

 • Người lập di chúc phải là người có sức khỏe bình thường, minh mẫn về trí tuệ, không bị bắt buộc hay miễn cưỡng lập di chúc dưới sự áp đặt hay đe dọa của người khác.
 • Bản di chúc hợp pháp sẽ được trình bày một cách rõ ràng và khoa học. Có đầy đủ nội dung và hình thức của một văn bản chính quy. Những điều bên trong di chúc phải được pháp luật công nhận và không đi ngược lại với thuần phong mỹ tục cũng như đạo lý làm người.

Cha mẹ và những người có giám hộ hợp pháp có trách nhiệm lập thành văn bản cho di chúc của người từ 15 đến 18 tuổi.

 • Với những người bị hạn chế về thể chất hay những người không biết chữ thì cần có người thứ ba làm chứng, ghi chép lại thành văn bản sau đó công chứng tại cơ quan nhà nước.
 • Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp khi nó có chứa đủ các điều kiện được quy định tại Bộ luật dân sự.
 • Có thể di chúc bằng miệng. Nếu người lập di chúc mà chưa kịp lập thành văn bản, thì họ có thể thể hiện bằng miệng những mong muốn của mình. Sau đó người làm chứng sẽ chép lại thành văn bản. Mọi người có mặt tại đó cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Có như vậy bạn di chúc mới có giá trị pháp lý.

Trong vòng 5 ngày, khi bản di chúc được ghi chép lại thì bản di chúc cần được đi công chứng tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Điều 651. Điều này có quy định đầy đủ về những đối tượng được thừa kế, cụ thể là:

 • Các hàng thừa kế được chia ra thành từng hàng khác nhau, theo từng thứ tự ưu tiên. Thứ tự ưu tiên hàng đầu trong các đối tượng thừa kế bao gồm vợ, chồng, cha mẹ đẻ hoặc cha mẹ nuôi, con đẻ hoặc con nuôi của người chết; Những người thuộc hàng thừa kế thứ hai gồm ông bà nội hoặc ông bà ngoại, anh chị em ruột thịt với người chết, cháu ruột gọi người chết là ông bà nội hay ông bà ngoại. Đối tượng thừa kế thuộc hàng thứ ba gồm cụ nội, cụ ngoại, bác ruột, cô ruột, dì ruột, cậu ruột của người chết. 
 • Trong Bộ luật thừa kế quy định những người cùng hàng thừa kế sẽ được hưởng tài sản ngang nhau.
 • Nếu những người thừa kế hàng trước chết, không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản thì những người nằm trong danh sách thừa kế hàng sau sẽ được nhận quyền thừa kế do người chết để lại.
Quy định về phân chia tài sản thừa kế
Quy định về phân chia tài sản thừa kế

Luật thừa kế đất đai trong gia đình có quy định rõ quyền lợi thừa kế đối với  từng hàng thừa kế

Điều 656 có quy định cụ thể về những ai cần phải có mặt trong lễ tuyên bố di sản thừa kế. Sau khi công bố di chúc, những người có liên quan đến bản di chúc sẽ phải có mặt để nghe công bố những thỏa thuận về việc phân chia tài sản, quyền và nghĩa vụ của từng người có liên quan. 

Trong buổi họp mặt này cũng sẽ chỉ ra cách thức phân chia di sản, lập thành biên bản mọi thỏa thuận của từng người thừa kế.

Luật thừa kế đất đai mới nhất 2022, quy định, nếu trong thời hạn 10 năm kể từ thời điểm mở thừa kế mà các cá nhân liên quan đến quyền thừa kế không có tranh cãi, khiếu nại về những tài sản mà người chết để lại sẽ chuyển thành tài sản chung của các thừa kế.

Quy định khi có tranh chấp thừa kế tài sản
Quy định khi có tranh chấp thừa kế tài sản

Cũng giống như luật thừa kế đất đai năm 2017, luật thừa kế đất đai năm 2022 về đất đai trong gia đình cũng quy định khi có tranh chấp và yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền, cụ thể là Tòa án sẽ giải quyết dựa theo các quy định của pháp luật về chia tài sản chung để giải quyết. Trong vấn đề này cần phân biệt cụ thể như sau: 

 • Trường hợp có di chúc mà các đối tượng thừa kế cùng hàng thừa kế với nhau không có tranh chấp thì tài sản sẽ được chia theo đúng bản di chúc.
 • Trường hợp không có di chúc mà các đồng thừa kế thỏa thuận về phần tài sản mà mỗi người được hưởng thì việc phân chia sẽ dựa trên thỏa thuận của họ.
 • Trường hợp không có di chúc và các đồng thừa kế không có thoả thuận thì việc chia tài sản chung sẽ được thực hiện theo quy định của luật thừa kế.
 • Trường hợp người chết để lại di sản cho các thừa kế nhưng các thừa kế không trực tiếp quản lý, sử dụng  mà đang bị chiếm đoạt thì các thừa kế có quyền khởi kiện người khác đó để đòi lại di sản.

Những yêu cầu về hồ sơ khai nhận thừa kế

Tại Luật thừa kế đất đai trong gia đình mới nhất 2022 có quy định về hồ sơ khai nhận thừa kế bao gồm các loại giấy tờ, thủ tục như sau:

 • Giấy tờ chứng minh quyền tài sản của người chết khi lập lại di sản thừa kế cho người được thừa kế. Ví dụ như sổ đỏ, sổ hồng, đăng ký kinh doanh …
 • Các loại chứng tử của người để lại di sản thừa kế có giá trị pháp luật
 • Giấy tờ cá nhân của những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất ví dụ giấy khai sinh, căn cước công dân …
 • Trường hợp bố mẹ để hoặc bố mẹ nuôi đã chết thì phải có giấy xác nhận của cơ quan nhà nước tại nơi cư trú là người đó đã chết trước thời điểm người để lại di sản thừa kế chết.
 • Với trường hợp người thừa kế là con đẻ con nuôi cần có những giấy tờ bao gồm CMND, SHK, giấy khai sinh
 • Những người hưởng thừa kế phải có sơ yếu lý lịch, có xác nhận của địa phương
 • Nếu sau 30 ngày mà các bên được hưởng thừa kế không có tranh chấp gì về di chúc thì bản di chúc đó sẽ được thực hiện và có giá trị theo quy định của Pháp luật.

Trên đây là những thông tin về luật thừa kế đất đai trong gia đình mới nhất năm 2022. Hy vọng qua những thông tin trên các bạn sẽ có thêm kiến thức và hiểu hơn về những quy định của pháp luật về vấn đề thừa kế đất đai.

TÌM HIỂU THÊM:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đăng ký để nhận thông báo ngay khi có bất động sản, dự án mới xuất hiện trên thị trường!